Blått landskap_akryl på lin_120 x120 cm_Foto: Harald Hognerud