Fragment II_ olje på treplate_ 48 x 37 cm_Foto: Olav Bjørkum