Tekst om restaurering av ungdomshuset Trudvang i Granvin kjem her om litt ...