Tekst om restaurering og nymaling av dekorarbeid på Utne hotel kjem om litt …