2017 -18. Naturhistorisk museum i Bergen

 

I trappehallen med pigment, oljer og utstyr til marmorering.
Foto: Grethe Unstad

 

Museet har vore under restaurering i fleire år. Mittt bidrag er å rekonstruere og nymale marmorering og eikeådring. Det har eg gjort i Tårnsalen, i Trappehallen og Vestibylen. Hausten 2018 skal eg jobbe med Mellomgangen, topplata og brystningen langs trappa opp til Tårnsalen. Dessutan skal eg ådre tre dører som vender mot Trappehallen. Eit stort og spennande oppdrag!